[Illustrator CC 2018] – Tính năng mới!

Biên tập admin
22/05/2018
552
[​IMG]

1. Artboard improvements

+ Tạo 1000 trang artboards

– Bây giờ bạn có thể tạo tới 1000 trang arboards trong một file tài liệu thông qua hộp thoại New Document hoặc Artboard Panel.
[​IMG]

+ Cho phép tạo các trang artboards cùng hàng với artboard hiện tại nhiều hơn.

– Trước đây khi bạn tạo các trang mới trong một file bằng cách nhấp vào nút Artboard mới, Illustrator hiển thị thông báo lỗi, “Cannot create Artboard outside the canvas”. Trên phiên bản này thay vì thông báo lỗi như vậy, Illustrator sẽ tạo các trang artboards này ở hàng tiếp theo.

+ Cho phép chọn nhiều hoặc toàn bộ các trang arboards.

 • Trong một file tài liệu có chứa nhiều trang artboards, để chọn một số trang bạn giữ phím Shift và nhấn vào các trang mà mình cần chọn.
  [​IMG]
 • Chọn tất cả các trang sử dụng công cụ Artboard (Shift + O) và giữ tổ hợp phím Ctrl/Cmd + A.
  [​IMG]

+ Căn chỉnh các trang artboards. 
– Một khi đã tạo ra nhiều trang thì bạn có thể căn chỉnh các trang này giống như căn chỉnh các đối tượng.

 • Chọn các trang mà bạn muốn căn chỉnh, sau đó sử dụng tới bảng điều khiển (panel) Align hoặc trên thanh tuỳ chọn Options Bar.
  [​IMG]

+ Bạn có thể di chuyển, thay đổi kích thước hoặc áp dụng giá trị đặt sẵn chung cho tất cả các trang artboards được chọn cùng một lúc. 

 • Để di chuyển một hoặc nhiều hãy sử dụng công cụ Artboard (Shift + O)
  [​IMG]
 • Để thay đổi kích thước một hoặc nhiều trang artboards, khi artboard(s) được chọn, các giá trị về thông số X,Y, W và H sẽ hiển thị trên thanh tuỳ chọn Options Bar.
  [​IMG]

+ Di chuyển, sao chép các đối tượng bị khóa hoặc ẩn trong một hoặc nhiều trang.

 • Bây giờ các đối tượng có trong trang artboard mà bị khoá, bị ẩn hoặc thậm chí muốn sao chép thì bạn vẫn có thể di chuyển, sao chép chúng nó cùng với trang thông qua công cụ Artboard (Shift + O).
  [​IMG]

Cải thiện cho Rearrange artboards trong Artboard. 
– Bây giờ bạn có thể dễ dàng truy cập lệnh Rearrange Artboards trên thanh tuỳ chọn Options Bar và góc dưới bên trái của bảng điều khiển Artboards (Artboards Panel)

[​IMG]

Cải thiện cho hộp thoại Artboard Options.

2. Text Tool enhancements

 1. Xem trước các thuộc tính font chữ trong Character Panel. 
  • Size, Style, Leading, và Tracking (Kerning sẽ không được áp dụng)

  [​IMG]
 2. Làm việc với Composite fonts 
  – Khi một tài liệu .ai hoặc .eps mà bạn tải trên internet có loại font chữ này nhưng máy tính của bạn không có, thì các phiên bản trước đây nó không hiển thị hộp thoại tìm kiếm font chữ này. Trong phiên bản này hộp thoại Missing Fonts sẽ hiển thị các danh sách fonts chữ Composite trong tài liệu mà máy bạn không có.​
  [​IMG]
 3. Cải thiện Con trỏ trong công cụ Text.
  – Khi bạn sử dụng công cụ Text và nhấp vào trang để gõ chữ, con trỏ này sẽ hoạt động nhanh hơn so với các phiên bản trước đây. Đồng thời khi bạn muốn tuỳ chỉnh một kích thước của một font chữ, bạn sẽ thấy được trước các kích thước đó ngay tại hộp thoại kích thước của font chữ.

  [​IMG]

3. Option to turn ON/OFF for Zoom to Selection feature
– Tuỳ chọn này sẽ cho phép bạn kích hoặc hoặc vô hiệu hoá tính năng Zoom to Selection.

 • Để thiết lập hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl/Cmd + K (Preferences) > Selection & Anchor Display [Selection] > Zoom to Selection.

4. Undo Enhanced
– Bây giờ thì bạn có thể tuỳ chọn các bước quay lại trước đó với 50, 100 và 200 bước.

 • Để thiết lập hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl/Cmd + K (Preferences) > Performance > Others > Undo Counts

* Với 200 bước yêu cầu máy tính có cấu hình cao trở lên!

5. Smart Export
– Xuất khẩu các định dạng ảnh bitmap, SVG hay PDF bây giờ sẽ thông minh hơn thông qua bảng điều khiển Asset Export panel và Layers panel.
– Cho phép xuất khẩu các đối tượng theo riêng lẻ hoặc bao gồm toàn bộ thông qua chuột phải trên đối tượng đó thông qua:

+ Collect For Export:

 • As Single Asset: Khi bạn có từ hai hoặc nhiều đối tượng được chọn, tuỳ chọn này sẽ thêm vào Asset Export panel hoặc bảng Export for Screen thì nó sẽ gộp chung vào làm một.
[​IMG]
 • As Multiple Assets: Cũng giống như trên khi có từ hai hoặc nhiều đối tượng được chọn, nhưng với tuỳ chọn này khi nó được thêm vào Asset Export panel hoặc bảng Export for Screen nó sẽ tách mỗi một đối tượng riêng biệt và khi xuất khẩu nó sẽ không liên quan tới nhau.
[​IMG]

+ Cho phép tạo thư mục riêng khi xuất khẩu
– Khi xuất khẩu các hình ảnh bitmap hoặc các file SVG, PDF thì nó sẽ ở trong một thư mục có tên riêng.

[​IMG]
[​IMG]

– Chọn đối tượng cần xuất khẩu ngay trong bảng điều khiển Layers thông qua biểu tượng Asset Export, nó sẽ tự động thêm đối tượng đã chọn đó vào Asset Export panel hoặc bảng Export for Screen.

[​IMG]

6. OpenType SVG font (Emoji font) & (Color font)
– Font chữ thuộc định dạng OpenType SVG với hai thể loại font chữ là font chữ màu và font chữ biểu tượng cảm xúc đã được hỗ trợ trong phiên bản này!

 • Trong danh sách fonts chữ với biểu tượng SVG
  [​IMG]
 • Chúng được hiển thị trong bảng điều khiển Glyphs
  [​IMG]

7. Variable Fonts
– Font chữ biến đổi này bây giờ cũng sẽ được hỗ trợ trong phiên bản 22.0
– Nó sẽ cho phép bạn tuỳ chỉnh các kiểu font chữ thuộc kiểu Variable như Weight (độ dày), Width (chiều ngang), Slant (độ nghiêng). Một font chữ Variable nó có một bộ font với rất nhiều các kiểu chữ.

 • Để nhận biết được loại font chữ Variable, trong danh sách font chữ có biểu tượng VAR – Đây là loại font chữ Variable.
  [​IMG]
 • Để sử dụng các tuỳ chỉnh cho font chữ Variable bạn mở bảng thuộc tính Character panel.
  [​IMG]
 • Fonts chữ Variable được tích hợp trong Character Style panel khi bạn muốn tạo một loại kiểu font chữ để sử dụng riêng cho mình.
  [​IMG]

8. Stylistic sets

– Đây là tính năng mới thay thế và nâng cao hơn cho bảng điều khiển (panel) Glyphs.

 • Nó sẽ tổng hợp một số các ký tự mà một font chữ hỗ trợ trong bảng điều khiển (panel) Glyphs và thông qua bảng điều khiển OpenType.
  [​IMG]
 • Áp dụng bộ Stylistic này trong Character Styles panel hoặc Paragraph Styles panel.

9. Add text to library
– Thêm văn bản vào thư viện Library. Trước đây thì bạn chỉ có thêm thêm một mẫu văn bản vào thư viện Library như là một tài sản thuộc dạng đồ hoạ mà thôi.

[​IMG]

+ Để thêm văn bản vào thư viện

 • Nhấn và kéo + thả đối tượng văn bản vào thư viện
  [​IMG]

+ Để thêm văn bản vào thư viện như là một dạng đồ hoạ

 • Giữ phím Ctrl/Cmd + kéo và thả văn bản vào thư viện.
  [​IMG]

10. File New Document Dialog improvements (Unit conversion, unit abbreviation and calculations in the Edit boxes)
– Bây giờ trong hộp thoại tạo tài liệu New Document, 2 ô kích thước Rộng và Cao là Width và Height bạn có thể sử dụng các phép tính Nhân (/), Chia (/), Cộng (+) và Trừ (-) để áp dụng một kích thươc.

 • Hiển thị tên các đơn vị ngay cạnh các giá trị kích thước trong 2 ô W/H.
  [​IMG][​IMG]
 • Ví dụ với chiều cao đang là 1000 px mà bạn gõ một trong các ký tự của phép tính là dấu – và 100 (1000 px -100) thì nó sẽ hiển thị kích thước là 900 px.
  [​IMG]
 • Hiển thị các tuỳ chọn Color Mode, Raster Effects, và Preview Mode ngay trong hộp thoại New Document.
  [​IMG]

11. New Swatch is Global by default
– Trong các phiên bản trước khi bạn tạo một mẫu Màu trong bảng Swatches panel thì định dạng Global này sẽ không được chọn. Bắt đầu từ phiên bản này khi bạn tạo mới một mẫu Màu từ Swatches panel thì ô Global này sẽ được tích vào. Bạn vẫn có thể bỏ chọn!

[​IMG]

12. Puppet Warp Tool
– Công cụ tuỳ chỉnh hình dạng một đối tượng vector.
– Nếu như ai đã và từng sử dụng qua tính năng Puppet Warp bên Photoshop cho việc điều chỉnh các góc cạnh, co giãn trên đối tượng hình ảnh hoặc hình dạng thì bây giờ trong Illustrator tính năng này cũng đã được hỗ trợ, nó sẽ cho phép thực hiện các biển đổi về đối tượng trên nền vector giống với Photoshop.

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
 1. Chọn một hình dạng vector mà bạn cần điều chỉnh.
 2. Chọn công cụ Puppet Warp nằm trong cùng với công cụ Free Transform.
 3. Nhấp chuột vào các điểm mà bạn cần cố định để giữ nếu như bạn muốn điều chỉnh co giãn một chi tiết nào đó.
 4. Trên thanh Options Bar sẽ có các tuỳ chọn:
  [​IMG]

  • Select All Pins: Cho phép bạn chọn toàn bộ các điểm đã ghim trên đối tượng
  • Expand Mesh: Bạn có thể mở rộng các vùng lưới ra ngoài đối tượng bằng cách kéo thanh điều chỉnh.
   Show Mesh: Tuỳ chọn này để hiển thị lưới xung quanh của đối tượng

  [​IMG]

  • Bạn có thể sử dụng phím Shift để chọn nhiều các điểm ghim trên đối tượng.
  • Sử dụng phím Delete để xoá các điểm ghim trên đối tượng.
  • Sử dụng lệnh Undo (Ctrl/Cmd + Z) để quay lại các bước cũ khi thao tác các điểm ghim trên đối tượng.
  • Để xoắn một điểm nào đó trên đối tượng, di chuyển con chuột ra ngoài vùng ghim, vòng xoay sẽ hiển thị, bạn có thể xoay điểm đó theo ý mình!

  [​IMG]

13. Retain Scripts after relaunch on Actions Panel
– Trước đây khi một hoặc nhiều các tệp Script(s) được thêm vào bảng điều khiển Actions panel và sau khi thoát khỏi phần mềm và bật lại sau đó. Các tệp Scripts này sẽ biến mất. Trong phiên bản này các tệp Scripts sau khi được thêm vào Actions panel sẽ được giữ nguyên và không biến mất.

* Hãy xem video để hiểu rõ về sự cải thiện này!

14. Enable Path > (Join) to work across Group and Compound Paths
– Bắt đầu từ phiên bản này, khi một hình dạng đối tượng chưa được nối lại nhưng nằm trong một nhóm chứa đựng nó hoặc nó đang ở một định dạng Compound Paths thì bạn vẫn có thể nối hai điểm neo (Point) lại với nhau mà không còn báo lỗi như trước nữa.

 • Với các đối tượng trong các nhóm (Group)

  [​IMG]
 • Với các đối tượng là thuộc Compound Path
  [​IMG]

15. Properties Panel
– Bây giờ thì bảng thuộc tính đã có mặt trong Illustrator, nó cũng làm việc giống như bên Photoshop mỗi khi bạn thực hiện một thao tác trên một điều gì đó, nhưng nó nâng cao hơn nhiều.

 • Ví dụ bạn có một hình dạng và một đoạn văn bản. Bạn chọn văn bản thì bảng thuộc tính sẽ hiển thị các tuỳ chọn như Transfrom panel, Appearance panel, Characters panel, Paragraph panel và Quick Actions.
 • Nếu bạn chọn cả hình dạng và văn bản bảng thuộc tính sẽ hiển thị các thuộc tính của các bảng điều khiển khác như Align panel, Pathfinder
 • Các tuỳ chọn của Preferences và Document cũng được hiển thị trong bảng thuộc tinh này (Ruler & Grids, Guides, Snap Options, Keyboard Increment…v.v)

[​IMG]

[​IMG]

16. Resolved OneExtra pixel issue in raster export
– Trong phiên bản này khi bạn xuất các các định dạng ảnh bitmap ra ngoài thông qua Asset Export panel hoặc bảng Export for Screen mà kich thước không phải là BỘI SỐ của 100 thì nó sẽ cố định giữ nguyên kích thước mà không phải tạo thêm 1 pixel cho chiều cao hoặc rộng hoặc cả cao và rộng nữa.

* Tuy nhiên trong một trang artboard nếu nó được áp dụng BỘI SỐ, các phân số của W/H và X/Y trong Artboard Options hay sử dụng lưới (Grids) thì khi xuất nó vẫn thêm 1px
* Không có phân số của W/H và X/Y (ví dụ 50 x 50 px), Có phân số (ví dụ 50.31 x 50.48).

* Hãy xem video để hiểu rõ về sự cải thiện này!

17. MacBook Touch Bar and Microsoft Surface Dial support
– 2 dòng máy tính này của Apple và Microsoft bây giờ Illustrator đã hỗ trợ với các phần cứng của chúng khi sử dụng thanh cảm ứng Touch Bar trên MacBook hoặc công cụ xoay Dial của Surface Dial. Các giới thiệu chi tiết sau khi cập nhật trên blog của Adobe sẽ được đăng!

18. Linked files improvement
– Khi áp dụng một files chứa các tài liệu để đi in mà các file đó được liên kết với nhau và sự cố định ở đây là:

 • Bạn đã lưu tài liệu Illustrator của mình vào thư mục {myFiles} và tài sản đã liên kết của bạn trong thư mục {IMG} bây giờ bạn đóng file đó trong Illustrator lại và bạn thay đổi vị trí của thư mục {myFiles} có chứa tài liệu Illustratorvà hình ảnh được liên kết trong ổ đĩa C (Desktop) sang ổ đĩa D

  tới

  thì bây giờ Illustrator sẽ tự động cập nhật vị trí của các hình liên kết trong tài liệu của bạn. Các phiên bản trước thì không, nó sẽ phàn này với một hộp thoại thông báo rằng file ảnh đã bị thay đổi hoặc bị mất!

* Hãy xem video để hiểu rõ về sự cải thiện này!

16. Other enhancements
– Trong phiên bản 22.0 này hiệu suất khi mở phần mềm Illustrator bây giờ sẽ được cải thiện lên 30%. Áp dụng khi máy tính có cài đặt nhiều plug-ins và fonts chữ. Cấu hình tầm trung trở xuống sẽ không cảm thấy được nhiều về sự cải thiện này.

Email
tienvm@jupitermedia.vn
Trụ Sở Chính
Số 3, Ngõ 8 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG JUPITER
Số ĐKKD: 0108022249
Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2017

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  LIÊN HỆ

  Suport 24/7: 0902.168.629
  Hà Nội: 0902.168.629
  Quảng Ninh: 0902.168.629
  Đà Nẵng: 0902.168.629
  HCM: 0902.168.629

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

   THỜI GIAN LÀM VIỆC

   Thứ 2 - Thứ 7
   9:00 AM - 5:00 PM

   © 2023 Bản quyền thuộc Công ty CP Truyền thông Jupiter